Hướng Dẫn Tự Học Google AdWords

Vo khoảng cuối thng 4 năm 2014, Google đ đưa ra một số thay đổi cũng như cập nhật mới trn nền tảng Adwords của mnh.

Phần lớn những thay đổi ny nhằm cải thiện tnh hiệu quả của cc chiến dịch Google Adwords cho cc nh marketers. Bn cạnh đ, những chức năng mới của Adwords cũng gip cc cng ty đo lường cc chiến dịch của mnh, đặc biệt cc kết quả Insights sẽ dễ tiếp cận hơn. Bi viết dưới đy sẽ cho thấy ci nhn su hơn về một vi cng cụ mới dnh cho cc khch hng của Google Adwords.

Bulk Actions: Giảm độ phức tạp của Google Adwords

Khi đưa ra chức năng mới ny, Ph Tổng Sản Phẩm của Google ? Jerry Dischler ?đ pht biểu: “C rất nhiều khch hng đ ni với chng ti rằng lm việc với Adwords qu phức…

View original post 472 more words

Advertisements